Paminėta Draugo diena

Lapkričio 26 dieną nuo pat ryto Pasvalio M.Katiliškio viešojoje bibliotekoje šurmuliavo gausus 5-6 klasių mokinių būrelis, kuriuos draugiškai sutikusios bibliotekos darbuotojos L.Markevičienė, R.Milerienė, A.Angelienė palydėjo į Atvirą jaunimo centrą. Paminėti Draugo dienos vaikai atvyko iš Svalios progimnazijos, Lėvens, Saločių A. Poškos, Daujėnų, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinių mokyklų, „Riešuto“ mokyklos, Grūžių globos namų, Vaškų, Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės ir Pumpėnų gimnazijų. Draugo diena yra tradicinis Pasvalio rajono švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos organizuojamas renginys, kurio tikslas yra subūrus bendroms veikloms skirtingų mokyklų mokinius, skatinti bendradarbiavimą, pagarbą vienas kitam, plėsti sampratą apie draugystę, ugdyti vertybines nuostatas.

Renginį pradėjusi Krinčino A. Vienažindžio mokyklos Pajiešmenių skyriaus socialinė pedagogė V.Chraptavičienė visus dalyvius įtraukė į smagų susipažinimo žaidimą ,,Švelniukai“, o Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojas R.Šulskis vaikams pravedė edukacinį užsiėmimą draugystės tema „Komiksų dirbtuvės“ . Paskui vaikai žaidė žaidimus, išbandė interaktyvias grindis, kalbino robotus, tyrinėjo vaizdus mikroskopo pagalba ir apžiūrėjo visas naujas bibliotekos edukacines erdves.

Kol mokiniai smagiai ir turiningai leido laiką, Pasvalio rajono ugdymo įstaigų socialinės pedagogės dalijosi gerąja patirtimi. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės gimnazijos socialinė pedagogė V.Titienė skaitė pranešimą ,,Užimtumas – geriausia prevencija“, o Pasvalio ŠPT socialinė pedagogė Ž.Vaidžiūnienė pravedė kolegėms praktinį užsiėmimą ,,Aktyviųjų mokymo metodų taikymas darbe su jaunimu“.

Draugo dienos renginio dalyviai susiradę draugų ir apdovanoti padėkomis sugrįžo į savo mokyklas, o Pasvalio r. socialinių pedagogų metodinio būrelio narės dėkoja už svetingumą Pasvalio M.Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojoms ir visiems linki pasveikinti savo draugus, pasakyti jiems gerą žodį ir priminti, kokie jie yra svarbūs mūsų visų gyvenime (Draugo diena minima lapkričio 29 d.).

Pasvalio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio informacija