Nuotoliniai susitikimai

Balandžio 20 dieną vyko pirmasis rajono pagalbos mokiniui specialistų susitikimas. Trumpai buvo pristatyta informacija iš susitikimų su ŠMSM ir NŠA, nutarta rinktis mažesnėmis grupelėmis ir plačiau kiekvienam specialistui pasidalinti, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu.

Balandžio 27 dieną vyko nuotolinis švietimo pagalbos specialisčių, dirbančių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, metodinis susirinkimas per ZOOM platformą.

Susirinkimo metu kiekviena specialistė pasidalino savo įžvalgomis, gerąją darbo patirtimi bei, aišku, patiriamais sunkumais. Buvo kalbama apie tai, kad karantino pradžioje susidūrė su iššūkiais, norėdamos pasiekti visus, kuriems pagalba reikalinga ir būtina. Teko bendrauti individualiai su kiekviena šeima ir ieškoti vaikui bei specialistui tinkamiausios darbo formos bei laiko.

Švietimo pagalbos specialistės naudojasi įvairiomis platformomis vesdamos video pamokėles (Zoom, Messenger, Padlet), telefoninius skambučius, rašo elektroninius laiškus. Kuria interaktyvias priemones bei jomis mielai dalijasi. Specialistės pabrėžė, kad didžiausias nuotolinio mokymo iššūkis – didžiulės laiko sąnaudos pamokėlių pasiruošimui bei nebesuskaičiuojamos darbo valandos. Neužmiršo ir pasidžiaugti – glaudžiu bendradarbiavimu su tėveliais, bei informatyviu grįžtamuoju ryšiu.

Už savaitės rinksis rajono specialieji pedagogai ir logopedai, kurie dalinsis nuotolinio darbo patirtimi 1-12 klasėse.

Gegužės 4 dieną vyko nuotolinis švietimo pagalbos specialistų, dirbančių mokyklose, metodinis pasitarimas. Susirinkimo tema „Nuotolinis ugdymas: galimybės ir iššūkiai“ skatino kalbėti, dalintis savo patirtimi, prašyti kolegių patarimų.

Pranešimus skaitė 7 specialistės. Specialioji pedagogė ir logopedė Inga Ruželienė trumpai pristatė naudojamus darbo metodus. Sunkiausia buvo karantino pradžioje, – teigė ji. Dirbdama Ustukių pagrindinio ugdymo skyriuje logopede ji naudojasi programa Messenger ir veda individualius užsiėmimus. Lėvens pagrindinėje mokykloje buvo susitarta mokiniams pagalbą teikti kartu su mokytojo padėjėja. Išskirdama savo darbo teigiamas puses, Inga pabrėžė ugdymo lankstumą – pagalba teikiama tada kai jos labiausiai reikia.

Specialioji pedagogė – logopedė Rima akcentavo tai, kad darbas su pirmokėliais vyksta kartu su tėveliais, tik su vyresniais mokiniais įmanomas savarankiškas individualus darbas. Dar specialistė pastebėjo, kad ne visi pedagogai nori bendradarbiauti, dalintis informacija.

Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės Gimnazijos logopedė Irena taip pat pristatė savo nuotolinio darbo ypatumus. Kiekviena savaitės diena yra paskirta skirtingai klasei ar klasių grupei ir vedamos individualios 30 min. video pamokėlės. Vyresnių klasių mokiniams siunčiamos užduotys, su jai tiesiogiai bendrauja kas antrą savaitę. Individualus, o ne grupinis darbas su kiekvienu mokiniu, visapusiškas bendravimas ir bendradarbiavimas su tėveliais bei nuolatinis ieškojimas įvairių darbo būdų bei priemonių, tai nuotolinio mokymo teigiamos pusės – pabrėžė Irena.

Specialioji pedagogė Vilma sakė, kad nuotolinis mokymasis ir mokymas Svalios progimnazijoje grįstas lankstumu bei susitarimais. Daugeliui mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis padeda ne tik logopedė, specialioji pedagogė, bet ir mokytojo padėjėja bei socialinė pedagogė. Minėjo, kad keletas mokinių, neturi galimybės naudotis informacinėmis technologijomis, tad užduotys jiems saugiai pristatomos į namus.

Saločių A. Poškos pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė – logopedė Julija kalbėjo apie tai, kad dauguma tėvelių atsisakė video pamokėlių ir pageidavo bendrauti tik telefoniniais skambučiais bei saugiai į namus pristatomomis užduotėlėmis.

Specialioji pedagogė Sandra Uzėlė dirba pagal kiekvieną savaitę administracijos sudaromą tvarkaraštį. Specialistė pasidžiaugė puikiu bendradarbiavimu, informacijos dalijimusi su įstaigos pedagogais. Pamokėles Sandra veda Messenger programėle individualiai arba 2 mokiniams.

Logopedė Jovita akcentavo, kad nuotolinis mokymas pradžioje sukėlė nemažą sumaištį. Mokinukai iki 3 klasės dažniausiai dirba kartu su tėveliais, o vyresnieji individualiai arba grupėmis. Video pokalbiai ir pamokėlės trunka 15 – 25 min. Jovita pastebėjo, kad mokydamiesi nuotoliniu būdu mokiniai tapo savarankiškesni, pajuto atsakomybę už mokymąsi, o bendravimas ir bendradarbiavimas su tėveliais tapo daug artimesnis ir produktyvesnis.

ŠPT logopedė Ingrida Prakopienė, 2020-04-28, 2020-05-04