Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, gavusios finansavimą

2018 m. gegužės 4 d. posėdžiavo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkurso vertinimo komisija. Pagal komisijos nutarimą lėšos paskirstytos taip:

  1. Teikėjas – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

Programos rengėjas – Rita Bedulytė.

Programos pavadinimas – „Wordo žinovas“.

Programos įgyvendinimui skiriama 400,00 eurų.

  1. Teikėjas – Pasvalio krašto muziejus.

Programos rengėjas – Jolita Šležaitė.

Programos pavadinimas – „Pasvalio krašto paveldas laiko tėkmėje“.

Programos įgyvendinimui skiriama 500,00 eurų.

  1. Teikėjas – Pasvalio šeimos gerovės centras.

Programos rengėjas – Daiva Čingaitė.

Programos pavadinimas – „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, sprendžiant alkoholizmo problemas“.

Programos įgyvendinimui skiriama 400,00 eurų.

  1. Teikėjas – Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas.

Programos rengėjas – Danutė Morkūnienė.

Programos pavadinimas – „Kūrybinės dirbtuvės senjorų sveikatinimui“.

Programos įgyvendinimui skiriama 600,00 eurų.

  1. Teikėjas – Pasvalio kultūros centras.

Programos rengėjas – Rima Navadonskienė.

Programos pavadinimas – „Išmok pats, mokyk kitus“.

Programos įgyvendinimui skiriama 500,00 eurų.

Numatoma programų įgyvendinimo trukmė: 2018 m. gegužės 8 d.– 2018 m. gruodžio 21 d.

 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos informacija