NAUJI METAI – NAUJI DARBAI!

2023 m. sausio 4 d. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Pasvalio rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu, Pasvalio r. sav. ŠPT specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė ir logopedė Ingrida Prakopienė skaitė pranešimą „Švietimo pagalbos situacijos apžvalga, analizė Pasvalio rajono ugdymo įstaigose“. Specialistės palygino ketverių metų (2019-2022) bendrus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) duomenis. Pastebima, kad mokinių, turinčių SUP skaičius kasmet didėja, nors bendras visų mokinių, lankančių rajono ugdymo įstaigas, skaičius mažėja. I. Kaulinskienė pristatė ir paanalizavo mokinių, turinčių SUP ir buvo įvertinti ŠPT švietimo pagalbos (specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo ir mokytojo padėjėjo) prieinamumą, o I. Prakopienė – mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, švietimo pagalbos (logopedo) prieinamumą. Rajono logopedės ir spec. pedagogės pasidalino savo įžvalgomis ir pritarė, kad visos paskirtos ir reikalingos švietimo pagalbos įgyvendinti neįmanoma dėl didelio darbo krūvio, bet yra stengiamasi, kad mokiniai gautų nors vieno specialisto pagalbą. Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Gegieckienė pakvietė bendradarbiauti su Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logopedėmis.

Inga Duknevičienė, ŠPT metodininkė, Inga Kaulinskienė, ŠPT specialioji pedagogė, 2023-01-05