Naudingi mokymai ir priemonė

2020 m. vasario pradžioje Tarnybos logopedė Ingrida Prakopienė dalyvavo projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ mokymuose „Girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant Brain – Boy® aparatą“. Jų metu įgijo teorinių žinių ir praktinių kompetencijų taikyti Brain-Boy® aparatą įvertinat ir lavinant vaikų girdimąsias, regimąsias ir motorines funkcijas. Sužinojo apie vaikų pažintinius gebėjimus (girdimojo ir regimojo, suvokimo apdorojimo funkcijos), jų svarbą mokymuisi skaityti ir rašyti; Brain-Boy® aparatu atliktus mokslinius tyrimus užsienyje ir Lietuvoje; praktinius Brain-Boy® aparato taikymo aspektus atliekant diagnostinį vaiko pažintinių gebėjimų vertinimą ir numatant/taikant terapiją.

Kiekvienam dalyviui buvo skirtas Brain-Boy® aparatas apmokamas projekto lėšomis.

Tarnybos logopedė Ingrida Prakopienė, 2020-02-18