Naudinga ir linksma stovykla Žadeikiuose

Vasaros pabaigoje visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio struktūrinis padalinys į Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą pakvietė mūsų rajone veikiančių vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimas ir darbuotojus dalyvauti projekto „Vaikų, tėvų ir pedagogų emocinio atsparumo veiksnių stiprinimas“ veiklose. Dvi stovyklos dienas su Gulbinėnų, Raubonių, Švobiškio, Saločių, Žilpamūšio, Nakiškių daugiafunkcių, Rinkūnų, Krinčino ir visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“  lankytojų šeimomis ir vadovais buvo kalbama apie tai, kaip stiprinti emocinius ir socialinius vaikų ir suaugusiųjų ryšius siekiant mažinti  patyčių ir kito asocialaus elgesio apraiškas.

Stovyklos dalyvius pasveikino Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė. Po trumpos kavos pertraukos lauke, visi dalyviai saugiai išsiskirstė į grupes: vaikai dalyvavo moksliniame šou „Atradėjas“, kur su Molekule Gabriele dare įvairius chemijos ir fizikos bandymus, iš azoto gamino tikrus valgomus ledus.

Po bendrų pietų gamtoje viena grupė vaikų dalyvavo aktorės, lektorės Kristinos Savickytės-Damanskienės vedamame edukaciniame užsiėmime „Auginu kūrybiškumą“, o kita grupė – kraštietės muzikologės, laidų vedėjos, lektorės Rasos Murauskaitės vedamuose užsiėmimuose „Žaidžiantis žmogus. Kūrybinė profesija kaip savirealizacijos žaidimas“. Vaikai bendravo su viešniomis, atliko kūrybines užduotis, mokėsi stiprinti savivertę.

Antra stovyklos diena buvo ne mažiau gausi užsiėmimų ir svečių. Pirmą dienos pusę vaikai aktyviai sportavo, rungėsi, varžėsi sportinėse rungtyse, jas vedė Pumpėnų gimnazijos fizinio ugdymo mokytojos Eglė Mickeliūnienė ir Regina Urbonavičienė. Po pietų vaikai susitiko su TV, radijo laidų, renginių vedėju Timūru Augucevičiumi. Pokalbis „Kaip nesustoti siekiant savo tikslų“ vyko lauke, vaikai darėsi asmenukes su svečiu, kalbėjosi apie atsparumą patyčioms, mėgstamą muziką ir atlikėjus. Dar vienas stovyklos svečias – būsimas gimnazistas Nedas Stankevičius – visiems surengė akordeono muzikos koncertą.

Stovyklos dalyviai tėvai ir pedagogai abi stovyklos dienas dalyvavo mokymuose „Patyčių anatomija. Dalykai, apie kuriuos dar nepagalvojome“, juos vedė psichologas Vaidas Arvasevičius.

Visi vaikai dovanų gavo puodelius, ant kurių galėjo rinkti stovyklos svečių autografus, o visi dalyvavusieji stovykoje – įrėmintą bendrą nuotrauką.

Šio projekto veiklomis sudarytos sąlygos Pasvalio rajone veikiančių vaikų dienos centrų vaikams, tėvams ir specialistams, dirbantiems su šeimomis, dalyvauti švietėjiškuose, psichologinį atsparumą patyčioms stiprinančiuose prevenciniuose  renginiuose, siekiant mažinti patyčias tarp suaugusiųjų ir vaikų. Išvykdami namo dalyviai vieni kitiems ir organizatoriams linkėjo susitikti kitą vasarą, nes tema apie patyčias vis dar aktuali tarp suaugusiųjų ir vaikų.

Projektas finansuojamas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Visi stovyklautojai su svečiais
Svečiuose Timūras Augucevičius
Sportinė veikla su mokytoja Egle
Mero Gintauto Gegužinsko sveikinimas

Informacija ir nuotraukos Gražinos Sakalauskienės, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkės