Mokykla kiekvienam…

Autizmo spektrą turintys mokiniai yra iššūkis visai mokyklos bendruomenei. Vaikai, turintys autizmo sindromą (ASS), būna itin skirtingi, kiekvieno iš jų poreikiai individualūs. Natūralu, kad tokių vaikų ugdymas gali kardinaliai skirtis. Todėl ugdyti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, atrodo bauginanti užduotis, tačiau pakankamai pasirengus ši misija tampa įmanoma.

Pasvalio rajono švietimo pagalbos specialistai bei pedagogai spalio – lapkričio mėnesiais ilgalaikės programos „Autistiško vaiko pažinimas ir pagalba jam“ metu mokėsi suprasti vaikų su autizmo spektro sutrikimais bendravimo, elgesio, pažinimo, jutimų, mąstymo ypatumus, sukurti jų socialinei adaptacijai patrauklią aplinką, tinkamai organizuoti ugdymą. Ši programa buvo ilgalaikė, sudaryta iš keturių modulių (40 akad.val.).

I modulis. „Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai ugdymo įstaigoje“. Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė kalbėjo apie tai, kokia pagalba priklauso šeimoms, auginančios šį sutrikimą turinčius vaikus. Specialioji pedagogė metodininkė Inga Budrytė pristatė vaikų, turinčių ASS sensorinius ypatumus, efektyvius mokymo(si) metodus ir strategijas, ugdymo priemonių parinkimą, jų pritaikymą. Kalbėjo apie tėvų ir ugdymo įstaigos personalo bendradarbiavimą, analizavo individualaus pagalbos plano sudarymo ypatumus.

II modulis. „Ugdyti autistišką vaiką – misija įmanoma“. Panevėžio Beržų progimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Alma Pupštienė dalinosi gerąja darbo patirtimi, kalbėjo apie tai, kaip reikia įsiklausyti į kiekvieną vaiką, kaip kurti santykius su tėvais. Pristatė Attention Autism metodą. Akcentavo patyriminio ugdymo ir savarankiškumo mokymo svarbą ugdymo procese.

III modulis. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo strategijos. Kalbos ir socialinės komunikacijos įgūdžių formavimas“. Logopedė Loreta Grikainienė kalbėjo apie vizualinio struktūravimo svarba ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų. Detaliai aptarė kalbos ir socialinės komunikacijos įgūdžių ugdymą, bei daug dėmesio skyrė alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos pristatymui.

IV modulis. „Nuo teorijos iki praktikos. Savirefleksija“. Susitikimo metu aptarėme ilgalaikės programos seminarų naudą, įgytas žinias bei kompetencijas. Vėliau A. Poškos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Marijona Sakalauskienė bei pagalbos mokinių specialistė J. Griauzdienė pristatė individualų pagalbos planą vaikui. Likome sužavėtos jų darbu, noru padėti kiekvienam vaikui ir jo šeimai. Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Lijana Markevičienė ir metodininkė Rita Baltrukienė skaitė pranešimą „Autizmas ir biblioteka: misija įmanoma“. ŠPT specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė pristatė literatūrą apie autizmo spektro sutrikimus esančią tarnybos bibliotekoje. Pasvalio l/d „Eglutė“ vyr. logopedė S. Maračinskienė aptarė atliktus ilgalaikės programos namų darbus – individualius pagalbos mokiniui planus bei padėkojo už aktyvų dalyvavimą visoje programoje.

Džiaugiamės, kad Pasvalio rajono ugdymo įstaigos žengė dar vieną žingsnį link mokyklos kiekvienam…

Visa ilgalaikė programa buvo finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Kartu su vaiku-8“.

Švietimo pagalbos tarnybos logopedė Ingrida Prakopienė, 2020-12-07