Mokomasis tarptautinis vizitas į Tel Avivą (Izraelio valstybė)

Gegužės 20-24 d. Tarnybos psichologė Daiva Čeponienė dalyvavo Emocinio kognityvinio (ugdomojo) konsultavimo specialistų supervizijoje Tel Avive. Šio vizito metu psichologė susipažino su NITZAN centro bei jo padalinių vykdoma veikla bei pagilino kompetencijas emocinio kognityvinio konsultavimo taikyme su klientais (tėvais ir/ar mokytojais). NITZAN organizacija, turinti net 38 padalinius visoje Izraelio valstybėje, yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kurios specialistai šalies mastu atlieka vaikų ugdymosi poreikių tyrimą ir vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus esant mokymosi bei aktyvumo ir dėmesio sunkumams šeimoje ar mokykloje. Džiugu, jog įgytą patirtį psichologė galės pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

Vizitas organizuotas SPPC projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis.

Tarnybos psichologė Daiva Čeponienė