Metodinių priemonių paroda – gerosios patirties sklaida

2019 m. gruodžio 5 dieną Pasvalio „Riešuto“ mokykloje susirinko Pasvalio ir Pakruojo rajonų pagalbos mokiniui specialistės, pasidalinti savo pasigamintomis metodinėmis priemonėmis ir pasisemti naujų idėjų tolimesniam darbui.

Pasveikinimo žodį tarė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė A. Baršauskienė ir metodinio būrelio pirmininkė S. Maračinskienė.

Daugiau informacijos pagalbos mokiniui specialistų tinklapyje

Priemonės čia