METODINĖ DIENA

Spalio 13 dieną Pasvalio ir Radviliškio rajonų švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo metodinėje dienoje ,,Įtraukties įgyvendinimo gairės švietimo įstaigose“. Specialistės dalinosi darbo patirtimi, kaip sekasi įveikti įtraukiojo ugdymo keliamus iššūkius, kaip vykdant įtraukiojo ugdymo plėtrą permodeliuoti ir peržiūrėti nusistovėjusius ugdymo procesus švietimo įstaigose, ieškant naujų ir alternatyvių metodų, kurie padėtų sėkmingai ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Radviliškietės tobulino ne tik dalykines, bet ir pažinimo kompetencijas. Aplankė Pasvalio krašto muziejų, kur modernumas išradingai derinasi su istoriniu krašto paveldu, lankėsi Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje, atsinaujinusiose bibliotekos erdvėse, grožėjosi paminklu poetui Bernardui Brazdžioniui, aplankė Antanėlį ant senojo Pasvalio tilto. Kolegės išvydo ir Žalsvąjį šaltinį, žavėjosi senovinių girnų muziejumi po atviru dangumi. Turininga diena Pasvalyje radviliškietėms. Pasvalio rajono švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistės jau laukia vizito Radviliškyje.

ŠPT metodininkė D. Morkūnienė, 2023-10-17