Mažųjų dovana Lietuvai

Pasvalio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su visa Lietuva šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį: 2018 m. vasario 21 d. susirinko į Pasvalio krašto muziejų paminėti šios ypatingos datos. Šventės dalyvius – Pasvalio lopšelių-darželių „Eglutė“, „Žilvitis“, „Liepaitė“ bei Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ bei Joniškėlio skyriaus auklėtinius, pedagogus, vaikų tėvelius ir senelius pasveikino rajono laikraščio „Darbas“ vyriausias redaktorius Viktoras Stanislovaitis. Renginio metu vaikai deklamavo mūsų rajono autorių – Stepono Rimkaus ir Viktoro Stanislovaičio, kitų autorių eilėraščius Lietuvai, dainavo ir šoko. Šventės organizatoriai – Pasvalio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė taryba ir Švietimo pagalbos tarnyba visus šventės dalyvius apdovanojo padėkos raštais, saldžiom dovanėlėm, o visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ įteikė minkštus žaislus.

 

Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Gražina Sakalauskienė

Šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį
Šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį