Kviečiame dalyvauti parodoje

Organizuojama Pasvalio rajono įstaigų kūrybinių darbų paroda „SU GIMTADIENIU, LIETUVA!“. Paroda vyks 2019 m. vasario 16 d. − kovo 11 dienomis. Tikslas –  ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas.

Parodoje kviečiami dalyvauti Pasvalio rajono ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo ir kitų įstaigų ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvai bei pedagogai.

Parodos nuostatai

Nuostatai