Pasvalio rajono savivaldybės meras skelbia viešą konkursą Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti

Informuojame, kad Pasvalio rajono savivaldybės meras, suderinęs su Nacionaline švietimo agentūra, skelbia viešą konkursą Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus (pareigybės lygis A2) pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,75–13,7.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. gruodžio 29 d.

Dokumentai gali būti pateikiami iki 2021 m. balandžio 14 d. 

Pretendentų atranka vyks 2022 m. balandžio 27 d.

Tel. pasiteirauti 8 658 34 184.

Išsami informacija apie konkursą pateikta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje:

https://www.pasvalys.lt/lt/priemimas-i-darba/982/pasvalio-rajono-savivaldybes-meras-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-rajono-savivaldybes-svietimo-pagalbos-tarnybos-direktoriaus-pareigybes-lygis-a2-pareigoms-eiti:8239

Pretendentai dokumentus teikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius 410–411 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, LT-39143. El. paštas personalas@pasvalys.lt