Kolega kolegai

2018 m. birželio 26 d. Tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje lankėsi kolegos iš Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos. Vyko gerosios patirties renginys „Kolega kolegai: psichologų ir pagalbos mokiniui specialistų gerosios praktikos sklaida“. Ieškojome panašumų ir skirtumų, bendrų sąlyčio taškų, dalinomės džiaugsmais ir rūpesčiais.
Kolegos iš Mažeikių aplankė Pasvalyje Žalsvąjį šaltinį, Girnų muziejų.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė