Išvyka į respublikinę konferenciją

Gegužės 3 dieną Pasvalio švietimo pagalbos specialistės dalyvavome  respublikinėje konferencijoje „Kompleksinės pagalbos aktualijos ir perspektyvos“, kurią organizavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Konferencijos tikslas – sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus, skatinant pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant veiksmingos bei kokybiškos pagalbos vaikui ir šeimai. Į Rokiškio krašto muziejų gausiai susirinkusius švietimo, socialinės pagalbos, sveikatos priežiūros specialistus, pedagogus, ugdymo įstaigos vadovus, lektorius ir kitus svečius sutiko bei šiltai priėmė Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, psichologė Irena Zabulienė.

Konferencijoje išklausėme daug profesionalių lektorių pranešimų.

Šiaulių universiteto prof. dr. Stefanija Ališauskienė skaitė pranešimą „Kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai realizavimas“. Doc. dr. Renata Geležinienė kalbėjo apie įrodymais grįstos mokytojo veiklos konstravimą ugdant elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) sutrikimų turinčius mokinius. Lietuvos edukologijos universiteto dr. Auksė Petruškevičiūtė kvietė diskusijai ir kalbėjo apie socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimo pokyčius ir iššūkius. Vilniaus Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, psichologė ekspertė Roma Vida Pivorienė pristatė kompleksinės pagalbos teikimo aktualijas PPT. Rokiškio visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Valentina Mickienė susipažindino su vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra Rokiškio rajono savivaldybėje. Rokiškio globos centro vyr. specialistė Greta Giriūnaitė pristatė socialinės pagalbos šeimai teikimo galimybes. Obelių gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė Neringa Pajadienė papasakojo apie socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo būdus ir perspektyvas mokykloje. Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, psichologė Irena Zabulienė supažindino su atlikto tyrimo rezultatais „Vaiko ir šeimos poreikio pagalbai įvertinimas sisteminiu požiūriu“.

Konferencijos metu buvo pristatomi ir stendiniai pranešimai. Mūsų rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistės dalinosi savo patirtimi ir pristatė pranešimą „Kompleksinės pagalbos įgyvendinimas Pasvalio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Kartu vykusios Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogės taip pat pristatė stendinį pranešimą ir dalinosi bendravimo ir bendradarbiavimo su tėveliais patirtimi ir idėjomis.

Už šiltą priėmimą, naujas idėjas ir įžvalgas dėkojame rokiškiečiams!

Tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė