GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS

Mokinių atostogų metu mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui ir mokytojai visą savaitę buvo kviečiami dalyvauti Pasvalio ŠPT organizuojamuose metodiniuose renginiuose ir įvairiuose seminaruose. Vasario 15 d. rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovės ir jų pavaduotojos bei kai kurių metodinių būrelių pirmininkės gerosios patirties, ruošiantis ugdymo turinio atnaujinimo diegimui, sėmėsi iš biržiečių. Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla 2022 m. buvo pakviesta dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001” organizuotame tyrime dėl pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose. Dėkojame mokyklos UTA komandai – Danutei, Rimai, Vaidai, Eglei, Daivai ir direktorei Saulei Venckūnienei už vertingą atliktų darbų sklaidą, už diskusiją apie pasiruošimą atnaujintų Bendrųjų programų diegimui nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., už galimybę stebėti ir aptarti nufilmuotą pamoką ir pasidalinimą pravestų pamokų planais, kuriuose akcentuojamas mokinių kompetencijų ugdymas ir tarpdalykinė integracija. Parsivežėme idėjų, kuriomis pasidalinsime su mokytojais.

Informacija ir nuotraukos Pasvalio ŠPT metodininkės Danutės Morkūnienės, 2023-02-15