GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS IR SKAITYMO SKATINIMAS PRADINĖSE KLASĖSE

Vasario 13 d. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vyko Pasvalio rajono pradinio ugdymo mokytojų susitikimas. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Eglė Lavickienė skaitė pranešimą „Tyrinėjimų kampelio pristatymas. Gamtamoksliniai tyrimai“. Ji pristatė tyrinėjimų kampelį „Viskas apie medžius ir lapus“ ir pakvietė apžiūrėti naujai įrengtą tyrinėjimų kampelį savo klasėje „Orai“. Taip pat mokytoja Eglė parodė, kokius ilgalaikius ar greitus eksperimentus galima atlikti su pradinių klasių mokiniais ir kaip tai naudinga mokantis naujų dalykų. Tiriamoji veikla įtraukia į procesus visus mokinių pojūčius (regą, lytėjimą, skonį, klausą, uoslę), taip pat įgalina mokinius pačius kelti hipotezes, stebėti ir vertinti gautus rezultatus bei daryti išvadas. Tai didina mokymosi motyvaciją, vysto kritinį ir kūrybinį mąstymą.

Apie gamtamokslinį ugdymą kalbėjo ir Pasvalio Svalios progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Žukauskienė. Ji pasakojo apie tai, kad Pasvalio Svalios progimnazija Gamtosauginių mokyklų programą vykdo nuo 2008 m. ir kasmet (jau 14 metų) yra apdovanojama Aplinkosauginio fondo Žaliąja vėliava už aktyvią gamtosauginę veiklą. Mokykloje vyksta įvairios akcijos, integruotos dienos, tokios kaip „Klimato kaitos savaitė“ ir kt. Mokytoja Lina su savo trečiokų klase dalyvavo tarptautiniame projekte „Prasmingas atviras mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST). Jie pasirinko aktualią temą „Energijos taupymas artimoje aplinkoje“. Projekto metu mokiniai ugdė(si) atsakingą ir tvarų požiūrį į elektros energijos naudojimą kasdieniame gyvenime. Mokiniai kūrė klausimyną ir vykdė apklausas, pagamino informacinį ženklą, primenantį, kad, išeinant iš patalpos, svarbu išjungti šviesą. Informaciniai ženklai buvo priklijuoti visose mokyklos erdvėse.

Pasvalio Svalios progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Diana Strakšienė skaitė pranešimą „Edukacinių erdvių panaudojimas skaitymo skatinimui“. Mokytoja kalbėjo apie tai, kaip padėti vaikui įgyti vieną svarbiausių įgūdžių gyvenime – skaitymo įgūdį. Taip pat ji pristatė Svalios progimnazijos ir miesto lauko bei vidaus edukacines erdves, skirtas skaitymo skatinimui. Pakvietė susipažinti su Pasvalio Svalios progimnazijos literatūriniu parkeliu, kuriame įrengti 6 vardiniai suoleliai mūsų krašto poetams: Bernardui Brazdžioniui, Jonui Mačiuliui – Maironiui (mokykloje jau 10 metų veikia Maironiečių organizacija), Mykolui Karčiauskui, Vladui Braziūnui, Tomui Taškauskui ir būsimam Svalios progimnazijos poetui. Parkelyje taip pat įrengta lauko biblioteka – namelis knygoms skaityti ir keistis. Mokytoja Diana pasidžiaugė ir netikėtai visai nesenai progimnazijoje atsiradusia dailininkės Sigutės Ach skaitymo siena.

Informacija ir nuotraukos Pasvalio ŠPT metodininkės Ingos Duknevičienės, 2023-02-13