Forumas „Auklėtojas – superklasės herojus“

Kviečiame registruotis į 2021 m. lapkričio 3 d. nuotoliniu būdu Zoom platformoje įvyksiantį forumą „Auklėtojas – superklasės herijus“

Forumą organizuoja Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba.

Tikslas – pasidalinti žiniomis, praktinėmis įžvalgomis ir gerąja patirtimi, padedančia sėkmingai ugdyti asmenybę ir įveikti klasės auklėtojo darbe kylančius iššūkius ir sunkumus.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti klasės vadovo (auklėtojo) asmenines ir bendrąsias kompetencijas;
 2. Pasidalinti patirtimi ir praktiniais įrankiais, padedančiais kurti sąlygas asmenybės tapsmui;
 3. Diskutuoti apie klasės vadovo (auklėtojo) darbe iškylančių probleminių klausimų sprendimo būdus.

              Forumo dalyviai: 1–12 klasių vadovai (auklėtojai).

 • Dalyviai, norintys pristatyti savo patirtį, iki 2021 m. spalio 15 d. atsiunčia užpildytą anketą (1 priedas) elektroniniu paštu:
 • 9–12 klasių vadovai (auklėtojai) ir pagalbos mokytojams specialistai el. p. mokytojusvietimas@gmail.com;
 • 5–8 klasių vadovai (auklėtojai) el. p. sakaliene@gmail.com;
 • 1–4 klasių vadovai (auklėtojai) el. p. ingadukne@gmail.com.
 •  Pagalbos mokiniui specialistai dalyvauja diskusijose, skaito pranešimus, dalinasi patirtimi integruodamiesi į pasirinktas grupes: 1–4 kl., 5–8 kl., 9–12 kl. vadovų (auklėtojų).
 • Registracija į forumą vyks SEMI+ platformoje nuo spalio 15 d. pasirenkant vieną iš patirčių kambarių: 1–4 klasių vadovų (auklėtojų) grupė; 5–8 klasių vadovų (auklėtojų) grupė; 9–12 klasių vadovų (auklėtojų) grupė.

Pranešėjams rekomenduojama tematika:

 • Pedagoginio meistriškumo auginimas: dalinimasis atradimais, kūrybiniu taikymu;
 • Savivaldumo ir lyderystės ugdymas;
 • Veiksmingas bendradarbiavimas su tėvais/globėjais/rūpintojais, klasę mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais;
 • Psichosocialinis klasės klimatas: iššūkiai ir sprendimai;
 • Klasėje kitoks mokinys: ką ir kaip reikia išmokti, suprasti?;
 • Klasės auklėtojo nuotolinio darbo iššūkiai ir patirtys;
 • Kita.
 •   Pranešimų Patirčių kambariuose trukmė: 7 – 10 min.

Pažyma SEMI+ platformoje užsiregistravusiems ne Pasvalio rajono forumo dalyviams, klasių auklėtojams ir pagalbos mokiniui specialistams, skaičiusiems pranešimus, bus išsiųsta elektroniniu paštu. Pasvalio rajono pedagogams pažymos bus išdalintos įprasta tvarka. Pažymos kaina – 1 Eur.

Forumo programa (Prieš forumą bus papildyta)

LaikasVeiklos pavadinimas
9.50–10.00Prisijungimas
10.00–10.10Forumo dalyvių pasveikinimas
10.10–12.10  Psichologo Evaldo Karmazos paskaita  
12.10–12.40Pietų pertrauka
12.40–14.40Pranešimai ir diskusijos Patirčių kambariuose  
Forumo apibendrinimo tezės iš Patirčių kambarių bus išsiųstos visiems dalyviams elektroniniu paštu

Kontaktiniai asmenys:

Danutė Morkūnienė, el. p. mokytojusvietimas@gmail.com. 9–12 klasių auklėtojams ir pagalbos mokytojams specialistams. Tel.: +37067310903;

Gražina Sakalauskienė, el. p. sakaliene@gmail.com. 5–8 klasių auklėtojams. Tel.: +37061116837;

Inga Duknevičienė, el. p. ingadukne@gmail.com. 1–4 klasių auklėtojams. Tel.: +37062219032.

Forumo partneriai: LL3 dalyvių klasės vadovų (auklėtojų) grupė.