Darbingas socialinių pedagogų metodinis susirinkimas

Balandžio 4 d. rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkime dalyvavo rajono Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Asta Dagienė . Ji pristatė savo darbo ypatumus, kalbėjo apie veiklas, kvietė bendradarbiauti.
Antroje dalyje l/d „Žilvitis“ socialinė pedagogė Zita Asbergaite pristatė pranešimą „Akademinių žinių taikymas socialiniame ugdyme: neįgalumas ir kultūrinė įvairovė“ ir pasidalino patirtimi, kaip rašė bakalauro ir magistro darbus.
Buvo aptarti numatomos stovyklos gegužės 29 ir 30 d. organizavimo ypatumai, išvykos į Biržus aspektai, kiti klausimai.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė