Dailės olimpiada nuotoliniu būdu? Misija įmanoma

Šiais mokslo metais mokymas, mokymasis, olimpiados ir konkursai daugiausiai vyksta nuotoliniu būdu. Ne išimtis ir Lietuvos mokinių dailės olimpiada, kurios rajono etapas nuotoliniu būdu vyko vasario 25 dieną. Olimpiados tikslas –  plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir juos ugdyti. 2021 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“.  

Olimpiados metu 14 aštuntų – dvyliktų klasių Pasvalio rajono mokyklų mokinių pristatė namų ir praktinius kūrybinius darbus, atliktus įvairiomis technikomis: tapyba, grafika, kompiuterine grafika, karpiniai. Vertinimo komisija, vertindama mokinių darbus didžiausią dėmesį skyrė kūrybiškam temos atskleidimui, idėjos originalumui, meninės ir techninės raiškos priemonių valdymui, gebėjimui argumentuotai ir laisvai komunikuoti ir pristatysi savo darbus. Visi mokinių darbai atlikti originaliai interpretuojant lietuviškas pasakas, patarles, priežodžius ir minkles. Vertinimo komisijos sprendimu rajono etapo nugalėtoja, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 3(11) klasės gimnazistė Fausta Langaitė (mokytoja Leonora Stravinskienė), dalyvaus respublikiniame Lietuvos mokinių dailės olimpiados etape.

Šiuo nuotolinio mokymo(si) ir bendravimo etapu vykdoma mokinių kultūrinė edukacija, padedanti įgyti vizualinio komunikavimo įgūdžių, meninių ir kultūrinių kompetencijų, ugdo mokinių kūrybinius, bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius ir sudaro mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir kultūrinio paveldo pažinimui.

Gražina Sakalauskienė, Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė, 2021-02-26