Baigėsi Tėvų grupė STEP 6-12 Lėvens pagrindinėje mokykloje

2018 m. kovo – gegužės mėn. trečiadienio vakarais į Lėvens pagrindinę mokyklą skubėjo ne tik Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Simona Stapulionienė, bet ir 11 tėvelių, auginančių 6-12 metų vaikus. Džiaugiuosi šios grupės tėvais, nes jie dirbo motyvuotai savo ir savo vaikų labui. Užsiėmimai vyko 9 kartus po 2 val. Tėvai skaitė STEP 6-12 knygą, atvykę dalinosi, kaip sekėsi visą savaitę taikyti naujus pozityvaus auklėjimo įgūdžius, dalinosi savo sėkmėmis, mokėsi iš savo klaidų, palaikė ir drąsino vienas kitą.

Baigiamojo susitikimo metu buvo smagu girdėti, kai tėvai šypsodamiesi apie STEP atsiliepė šiais žodžiais: „nelabai norėjau, bet buvo verta, eisiu ir į kitą tėvų grupę“; „aš ir mano vaikai tapome artimesni“; „stengiuosi įžvelgti, ką gero vaikas padaro ir tai garsiai pasakyti“; „dažniau laiką leidžiu su vaiku, bendrauju“; „išmokau tramdyti save, savo emocijas, išklausyti vaikus“; „namie mažiau konfliktų ir barnių“; „tapau ramesnė“, „net nebekyla minčių grasinti vaikui mušimu ar jo mušti“.

Didžiuojuosi tėveliais, sėkmingai baigusiais STEP 6-12 programą ir gavusiais pažymėjimus bei įgijusiais pozityvaus bendravimo su vaikais įgūdžių. Dar kartą nuoširdus „AČIŪ“ šios grupės tėveliams!

Psichologė Simona Stapulionienė