Baigėsi projektas „Jaunuolių kritinio mąstymo ir informacinio raštingumo ugdymas“

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 2018 metais vykdė projektą, skirtą Pasvalio rajono jaunuoliams. Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė nuvyko į 7 mokyklas, kur vedė paskaitą 8-12 klasių mokiniams „Jaunuolių kritinio mąstymo ir informacinio raštingumo ugdymas“. Socialinė pedagogė parengė praktinę-patyriniminę paskaitą,  kurioje mokiniai buvo supažindinti su kritinio mąstymo teorinėmis ir metodologinėmis nuostatomis, mokėsi kritiškai mąstyti, pagrįstai formuoti vertybes. Jaunuoliai aiškinosi kritinio mąstymo svarbą visuomenės gyvenime, taip pat mokėsi taikyti kritinio mąstymo principus per savo patirtis. Paskaitą išklausė 183 mokiniai.

Labiausiai motyvuotiems rajono jaunuoliams buvo surengta paskaita, kurią vedė lektorės Laura Stumbraitytė ir Sigita Andriukevičiūtė iš VšĮ „Juoda avis“. „Juoda Avis“ – tai išskirtiniai, Sokrato metodu paremti mokymai, ugdantys emocinį intelektą bei kritinį mąstymą.

Projekte dalyvavo Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinė mokykla, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazija, Pasvalio Svalios progimnazija, Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla, Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazija, Pasvalio rajono Lėvens pagrindinė mokykla, Pasvalio rajono Krinčino pagrindinė mokykla, Vaškų gimnazija.

Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė, 2018-12-17