Projektas „Kartu su vaiku”

Kartu su vaiku – 5“

Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo psichinę sveikatą, vaikų ir tėvų tarpusavio santykį remiantis pozityvios tėvystės ugdymo principais ir metodais.

Uždaviniai:

 • Vesti efektyvios tėvystės įgūdžių grupes socialinės rizikos tėvams (globėjams) Krinčino ir Saločių seniūnijose.
 • Vesti gyvenimo įgūdžių programą ir dailės terapijos užsiėmimus Pasvalio rajono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose, įtraukiant socialinės rizikos šeimų vaikus.
 • Vesti tikslinę grupę vaikams, turintiems emocinių ir elgesio sunkumų.
 • Paruošti informacinę medžiagą tėvams (globėjams), pedagogams ir kt. apie smurto poveikį vaikams.
 • Projekto veikla vykdoma 2017 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais.

„Kartu su vaiku – 4“

Projekto tikslas – vaikų psichinės sveikatos išsaugojimas, alkoholio, tabako, narkotikų ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Taip pat šiuo projektu skatinsime gerus santykius tarp vaikų ir tėvų, kad iš anksto užkirstume kelią vaikų emocinėms ir elgesio problemoms.

Uždaviniai:

 • Pravesti efektyvios tėvystės įgūdžių grupes tėvams (globėjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų, Joniškėlio, Vaškų apylinkėse ir Pasvalio mieste.
 • Vesti socialinių ir bendravimo įgūdžių grupinius užsiėmimus soc. rizikos šeimų vaikams.
 • Pakelti vaikų savęs vertinimą, formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir atsparumo socialiniam spaudimui.
 • Projekto veikla vykdoma 2016 metų vasario – gruodžio mėnesiais.

„Kartu su vaiku-3“

Projekto tikslas – vaikų psichinės sveikatos išsaugojimas, alkoholio, tabako, narkotikų ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Taip pat šiuo projektu skatinsime gerus santykius tarp vaikų ir tėvų, kad iš anksto užkirstume kelią vaikų emocinėms ir elgesio problemoms.

Uždaviniai:

 • Pravesti efektyvios tėvystės įgūdžių grupes tėvams (globėjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų, Pušaloto apylinkėje ir Pasvalio mieste.
 • Vesti socialinių ir bendravimo įgūdžių grupinius užsiėmimus Svalios ir Lėvens pagrindinių mokyklų 3-5 klasių mokiniams.
 • Pakelti vaikų savęs vertinimą, formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mokymo ir atsparumo socialiniam spaudimui.
 • Projekto veikla vykdoma 2014 metų gegužės – gruodžio mėnesiais.

„Kartu su vaiku-2“ 

Projekto tikslas – vaikų psichinės sveikatos išsaugojimas, alkoholio, tabako, narkotikų ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Taip pat šiuo projektu skatinsime gerus santykius tarp vaikų ir tėvų, kad iš anksto užkirstume kelią vaikų emocinėms ir elgesio problemoms.

Uždaviniai:

 • Pravesti tėvystės įgūdžių grupes tėvams (globėjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų. Paruošti informacinius lankstinukus tėvams apie vaikų auklėjimą.
 • Šviesti Pasvalio rajono atokesnėse vietovėse gyvenančius tėvus (Švobiškio, Nakiškių, Norgėlų, Deglėnų, Puškonių kaimuose) vaikų auklėjimo klausimais.
 • Vesti socialinių ir bendravimo įgūdžių grupinius užsiėmimus Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dienos centro vaikams.
 • Pakelti vaikų savęs vertinimą, formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir atsparumo socialiniam spaudimui.
 • Suorganizuoti Pasvalio rajono vaikų rašinėlių ,,Mažas tarp didelių“ konkursą. Išleisti vaikų kūrybos rinkinį. Esant galimybėms surengti mokinių rašinėlių parodą Pasvalio ŠPT ir Pasvalio viešojoje M. Katiliškio bibliotekoje.
 • Išleisti paaugliams knygutes (6-8 lapų apimties) apie pasitikėjimo savimi kėlimą ir savęs pažinimą.
 • Projekto veikla vykdoma 2013 metų gegužės – gruodžio mėnesiais.

„Kartu su vaiku“

Projekto tikslas – vaikų psichinės sveikatos išsaugojimas, alkoholio, tabako, narkotikų ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Taip pat šiuo projektu skatinsime gerus santykius tarp vaikų ir tėvų, kad iš anksto užkirstume kelią vaikų emocinėms ir elgesio problemoms.

Uždaviniai:

 • Pravesti pozityvios tėvystės įgūdžių grupes tėvams (globėjams), auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų.
 • Šviesti Pasvalio rajono atokesnėse vietovėse (Žadeikonių, Kraštų, Raubonių, Dagių ir Gulbinėnų kaimuose) gyvenančius tėvus vaikų auklėjimo klausimais.
 • Vesti socialinių ir bendravimo įgūdžių grupinius užsiėmimus Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dienos centro vaikams.
 • Pakelti vaikų savęs vertinimą, formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir atsparumo socialiniam spaudimui.
 • Suorganizuoti Pasvalio rajono vaikų rašinėlių konkursą.
 • Surengti mokinių rašinėlių parodą Pasvalio r. sav. PPT ir Pasvalio viešojoje M. Katiliškio bibliotekoje.
 • Išleisti tėvams knygutes apie vaikų auklėjimą.
 • Projekto veikla vykdoma 2012 metų kovo – gruodžio mėnesiais.