APIE MATEMATIKĄ IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMĄ

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos narės 2024-us metus pradėjo pažintimi su matematikos mokymo galimybėmis ugdymo įstaigoje. 2024-01-04 teorinį-praktinį užsiėmimą „Palieskime matematiką“ mokytojams vedė Ineta Pocevičiūtė, Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokytoja. Buvo pristatyta matematinio skaičiavimo metodika Numicon, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kuri padeda suprasti skaičius bei aritmetinius veiksmus per multisensorinius pojūčius.

Praktiškai išbadžiusios matematikos mokymui skirtų metodinių priemonių rinkinį, metodinio būrelio tarybos narės aptarė rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo veiklų poreikį ir galimybes 2024 metais.

Tekstas ir nuotraukos Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Gražinos Sakalauskienės