2018-2019 mokslo metų dalykinių olimpiadų ir konkursų apžvalga

Viena iš Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus funkcijų – organizuoti ir vykdyti dalykines olimpiadas ir konkursus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 2018-2019 mokslo metais Pasvalio rajono mokiniams buvo suorganizuota 28 tiksliųjų, humanitarinių, gamtos mokslų bei meno sričių olimpiados ir konkursai. Trys olimpiados – ekonomikos, muzikos ir prancūzų kalbos – nebuvo organizuojamos dėl mažo dalyvių skaičiaus. Visose įvykusiose olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 739 Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Daugiausiai nugalėtojų  šiais mokslo metais buvo iš Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos – 97, o pagrindinių mokyklų ir progimnazijų kategorijoje – iš Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos (45). Daugiausiai dalyvių sulaukėme 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje – 76, o mažiausiai – trys dalyviai – varžėsi technologijų olimpiadoje. Daug dalyvių sulaukusi šiais mokslo metais Panevėžio krašto jaunųjų matematikų (5-9 kl.) olimpiada vyko Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje, kur dėl geriausių matematikų vardų varžėsi 138 gabiausi Pasvalio, Pakruojo, Panevėžio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų ir miestų matematikai.

Nemažai konkursų, skirtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams organizuoja rajono pedagogų metodiniai būreliai, ugdymo įstaigos. Daug gabių vaikų dalyvauja keliose olimpiadose ir konkursuose per mokslo metus, tad džiaugiamės, kad rajono mokyklose ugdomi viskuo besidomintys jauni žmonės.

Laukiame naujų mokslo metų, kartu ir naujų olimpiadų, konkursų bei nugalėtojų!

Gražina Sakalauskienė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė