Ankstyvoji intervencija

2017 m. rudenį Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė įgyvendino projektą „Ankstyvoji intervencija jauniems žmonėms, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas“.

Ankstyvosios intervencijos metodikos pagalba buvo suburtos 2 grupės jaunuolių, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Projekte dalyvavo 23 jaunuoliai iš Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės ir Vaškų gimnazijų. Paskaitų ciklą sudarė keturi susitikimai po dvi valandas.

Ankstyvosios intervencijos programos dalyviai daugiau sužinojo apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo pasekmes, rizikas. Mokėsi kaip jiems spręsti kylančias problemas nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų.

Užsienio praktika bei teigiamas programos įvertinimas rodo, kad dalyvavimas ankstyvosios intervencijos programoje yra tinkamas tikslinei grupei bei atitinka jos poreikius.

Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė