Naudingos projekto veiklos

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba vykdo projektą „Kartu su vaiku-7“ iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto dėka rajono pagalbos mokiniui specialistams ir pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, buvo suorganizuotos 2 išvykos į Vilnių.
Gegužės 23 dieną, Pasvalio rajono logopedai ir specialieji pedagogai vyko pasisemti žinių ir idėjų į Vilniaus Šilo mokyklą. Tai pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, ugdanti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius. Mokykloje ugdomi vaikai nuo 3 iki 21 metų. Mokyklos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai demonstravo atviras pamokas/ veiklas. Iš arčiau susipažinome su logopedės-specialiosios pedagogės iš Didžiosios Britanijos Ginos Davies metodika. Turėjome galimybę dalyvauti dviejuose pasirinktuose užsiėmimuose ir pagilinti žinias aktualiomis temomis.
Spalio 23 dieną vykome į Vilniaus specialųjį lopšelį – darželį „Čiauškutį“. Tai specialioji ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. Įstaigą lanko specialiųjų poreikių vaikai. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir amžių. Išklausėme 7 pranešimus apie vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, ugdymą, aplinkos pritaikymą, elgesio ypatumus bei sprendimo būdus. Savo patirtimi dalijosi ikimokyklinio ugdymo pedagogės, logopedės, socialinė pedagogė ir medicinos psichologė. Lektorės mielai atsakinėjo į mūsų klausimus, demonstravo savo sukurtas priemones bei pristatė praktika patikrintus darbo metodus ir būdus. Turėjome galimybę apžiūrėti darželio grupes ir dienos centro patalpas.

Tarnybos specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė, logopedė Ingrida Prakopienė, 2019-10-29